Lokale socjalne – dla kogo

Lokal socjalny to w założeniu bardzo często pomieszczenie posiadające niski standard, który pozwala jedynie na zaspokojenie elementarnych potrzeb mieszkańców. Aby otrzymać przydział na taki lokal, należy spełnić warunki zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy z dnia 21 czerwca 2001 roku. Umowa najmu takiego lokalu socjalnego może być zawarta pomiędzy daną gminą, a osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego i której dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego nie wykraczają poza wysokość w określonej w uchwale przez radę gminy. Uprawnienia posiada również osoba, która w wyroku eksmisyjnym otrzymała prawo do posiadania takiego lokalu. Stosowna umowa zawierana jest na czas określony z opcją jej przedłużenia, jeżeli nadal istnieją warunki, które uzasadniały jej zawarcie. Stawka czynszowa w lokalu takim nie może przekraczać jednej-drugiej stawki wysokości najniższego czynszu, który obowiązuje w zasobach mieszkaniowych danej gminy. W sytuacji, gdy dochody danego gospodarstwa domowego wzrosną powyżej wysokości określonej w uchwale rady gminnej, dany najemca zobowiązany jest każdego miesiąca do wpłaty odszkodowania, które odpowiada wysokości czynszu, jaki mógłby otrzymać właściciel lokalu tytułem najmu danego mieszkania.

Leave a Reply

Search